Op 1 november j.l. heeft de zitting omtrent de bezwaren tegen het bestemmingsplan Hoogstede-Klingelbeek bij de Raad van State plaatsgevonden. De bezwaren richtte zich met name tegen andere gebieden binnen het bestemmingsplan. De uitspraak van de Raad van State volgt normaliter binnen 6 weken na de zitting.

Zodra er meer nieuws is zal er een nieuw nieuwsbericht volgen.
Kijk ook op www.erfvanrosande.nl