Tholen, Stadzicht II, Bouwkavels

Tholen, Stadzicht II, Bouwkavels

Status: te koop, woningbouw
Plaats: Tholen

Nog enkele bouwkavels in Tholen te Koop!

Het Eiland Tholen
Het eiland Tholen is met zijn pittoreske stadjes en dorpjes een bijzonder eiland. Al fietsend of wandelend ontdek je de mooiste plekjes van Tholen. Zo zijn er de vele bloemdijken en smalle polderweggetjes. Ervaar de verstilde natuur. Het landschap op het eiland Tholen is sterk door de mens beïnvloed en in cultuur gebracht. Vooral de zuidkant van het eiland is na de waternoodramp van 1953 ‘op de schop gegaan’. Het poldergebied aan de noordkant van eiland is kleinschaliger. Er zijn hier meer dijken met populieren, iepen en wilgen. De buitendijkse slikken en schorren zijn pleisterplaatsen voor watervogels zoals meerkoeten, eenden en steltlopers.

De ruim veertig kilometer lange zeewering beschermt het land tegen het water. Vandaag de dag is Tholen van alle kanten bereikbaar. Sint Philipsland is via de Philipsdam verbonden met Schouwen-Duiveland en het eiland Tholen via de Oesterdam met Zuid-Beveland. Drie bruggen verbinden Tholen en Sint Philipsland met de provincie Noord-Brabant.

Het Stadje Tholen
Het stadje Tholen is in de 13e eeuw ontstaan en kenmerkt zich nog steeds door een middeleeuws stratenpatroon. Wie door Tholen dwaalt, krijgt op deze manier een goede indruk hoe de burgers van Tholen vroeger geleefd hebben. Eén van de mooiste plekjes van Tholen is de Venkelstraat, dit is het gebied rond de Botermarkt. Ook de slanke walkorenmolen ‘De Hoop’ die op de stadswal gebouwd is en het historische stadhuis, dat gebouwd is naar een ontwerp van de gebroeders Keldermans, zijn zeker de moeite waard! Hoog boven Tholen torent de majestueuze 14e eeuwse toren van de Nederlands Hervormde Kerk uit. Op de plaats waar vroeger de Waterpoort stond, staat nu aan de haven het houten ‘Praethuus’.

Het stadje Tholen ligt aan het Schelde-Rijnkanaal en is met ruim 7000 inwoners de grootste plaats van het voormalig eiland. Het stadje heeft een gezellige haven en een knus centrum. Met de realisatie van de nieuwbouwwijken Stadszicht en Waterfront is er al een grote toestroom van met name jonge gezinnen gekomen. De plaatselijke (basis)scholen en (sport)verenigingen merken dat aan het stijgend aantal leden. Tholen heeft naast een sporthal ook een openluchtzwembad. In de nabije toekomst zal het Markiezaat College (vmbo) zich in het stadje Tholen vestigen. Tevens heeft het nieuwe gemeentehuis een plaats gekregen op een goed bereikbare locatie aan de rand van Tholen.

De Kavels
In Stadszicht II heeft Nieuwenhuis Planontwikkeling (NPO), in samenwerking met SelektHuis diverse ruime kavels in de verkoop.