Nieuws

Tekenen Samenwerkingsovereenkomst Annen

Op 25 januari 2016 hebben de gemeente Aa en Hunze, de grondeigenaar D. Hendriks en de projectontwikkelaar Nieuwenhuis Projectontwikkeling (NPO) een samenwerkingsovereenkomst getekend waardoor de ontwikkeling en realisatie van zeven vrijstaande woningen en de daarbij behorende buitenruimte/openbare ruimte binnen het plangebied Woningbouwproject ’t Veld – Paardenweide te Annen weer een stapje dichterbij is gekomen. Nadat de planologische procedure met succes is verlopen kan worden gestart met deze lang gewenste woningbouw. ‘Inmiddels is voor alle kavels concrete belangstelling en zijn deze onder voorbehoud verkocht’, aldus de heer Hendriks van Makelaardij Hendriks te Annen.

NPO zal het exploitatiegebied zo spoedig mogelijk bouwrijp maken en kan worden gestart met de bouw van de woningen. Na de bouw van de woningen en het woonrijp maken neemt de gemeente Aa en Hunze het openbare gebied in eigendom, beheer en onderhoud over van de projectontwikkelaar.

Lees verder