De bouw van de bedrijfshal te Makkum vordert gestaag.
Er zijn nog slechts 3 bedrijfs units beschikbaar!

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Makelaar:
Kingma & Walinga
Voorstraat 1
8754 EV Makkum Fr
T 0515 – 233664
F 0515 – 233751
E-mail: makkum@kingmawalinga.nl

of zie hier: http://www.npo-planontwikkeling.nl/project/16