Nieuwenhuis Planontwikkeling BV (NPO) is een sterk groeiende en ambitieuze projectontwikkelaar, welke deel uitmaakt van de Nieuwenhuis Groep te Rijssen. Wij houden ons bezig met het invullen van de wens van de klant op het gebied van zowel woning-  en utiliteitsbouw als kleine en grootschalige projecten. Wij willen ons op een innovatieve manier losmaken van de traditionele bouwwereld.

Om de klant op de beste manier te kunnen helpen verzamelt NPO specialistische kennis en gaat samenwerkingsverbanden aan met veelal plaatselijke makelaars en andere externe onroerend goed deskundigen.

Wij zijn continu op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Dit kan een bestaande kavel zijn, waar (nieuw-)bouw gewenst is. Dit kunnen gronden zijn waar (nog) geen bouwbestemming op aanwezig is, maar waar dit in de toekomst wellicht kan veranderen.

Klanten van ons zijn o.a. gemeenten (voor uitbreidings- of herstuctureringsopgaven), bouwbedrijven, diverse bedrijven welke bedrijfshuisvesting nodig hebben, investeerders, woningbouwverenigingen, en particulieren in het bezit van een bouwkavel. Daarnaast ontwikkelen wij ook op eigen initiatief, we proberen de markt in beweging te krijgen.

Het is onze missie om klanten en eindgebruikers centraal te stellen, eigen inbreng van de klant is hierbij erg belangrijk. Wij vinden dat maatwerk alleen geleverd kan worden als de klant zich laat horen en gehoord wordt. Wij willen op gelijke voet staan met de klant en op een flexibele en open manier een gezamenlijk doel nastreven.

Zoekt u ook een ontwikkelpartner die met u meedenkt?

AANBOD EN PROJECTEN